کرج باغستان - یک واحد 80 متری واقع درخیابان بنی نجار.حیدرآباد دوخوابه طبقه هفتم (دارای پنجره شرقی ،غربی) یک طرف سالن سرتاسر پنجره غرق نور ویو عالی آسا ...