کرج شهر جدید اندیشه - املاک کارا جهت هماهنگی باشماره زیرتماس بگیرید 09352855432 .. 55متر. چهارسال ساخت. طبقه دوم لـوکـس. .مناسب سـخت پسنـدان. شـیک ودی ...