نتایج کنکور امسال نتیجه‌ای عجیب از ارتباط وضع مالی افراد و میزان موفقیت‌شان در کنکور را نشان داد. ...