کرج شهریار - گلگیر جلو عقب رنگ عقب وجلو پلمپ بیمه بدنه تا برج ده بیمه ثالث تا برج 9 لاستیک 90درصد موتور سالم قیمت: 45٫000٫000 تومان ...