کرج گلشهر - 130متر دوخواب پارکینگ اختصاصی کف سرامیک ملک دوکله انباری بزرگ اسانسور 6نفره مشاعات عالی بابهترین مصالح به قیمت بخرید واحدهای مشابه در کل گ ...