کرج گوهردشت - واحد واقع در محمود اباد بالاى گوهردشت یاس ٩ مجتمع مسکونى یاس ٧٥مترى قولنامه اى داراى پارکینگ اختصاصى ملک جنوبى روبه خیابان نقاشى سرامیک ...