تهران گیشا (کوی نصر) - سلام ماشین فول هستش فنی سالم بیمه یک سال دارد بدنه بدونه خط و خش 3-4 لکه رنگ بدونه تاصادف شدید شاسی ها سالم قیمت خوب گذاشتم الا ...