حذف قبوض کاغذی برق از ابتدای مهرماه عملی می‌شود که در این زمینه اطلاعات 70 درصد مشترکان در سامانه به ثبت رسیده است. ...