کرج مهرشهر - باسلام و عرض ادب احترام :یک دستگاه کوئیگ سفید رنگ مدل 98 خشک هنوز پلاک روش نصب نشده .مدارک اماده محضر و تعوئض پلاک مصرف کننده خدایش پولشو ...