تهران اقدسیه - بسترن سفید مدل 96 کارکرد 60 هزارتا کارگر بیمه 7 ماه بدون رنگ لاستیک 215 انداختم قیمت: 195٫000٫000 تومان ...