تهران پاسداران - ولکس سی30 فابریک درحدصفر بدون کوچک‌ترین خط و خش و زدگی فنی و موتوری سالم درجه1 بشرط کارشناسی ماشین 11٫94 هست بیمه تا برج 11 کم کار خا ...