تهران تهرانپارس غربی - باسلام ماشین از لحاظ فنی حرف نداره لوازم مصرفی تازه عوض شده کروکش سالمه عقب جلو سقف و ستون پلمپ یه لکه رنگ کاپوتش داره به علت خ ...