زمان دیدار دوستانه فردای تیم فوتبال استقلال مقابل عقاب اعلام شد. ...