شاگردان مهاجری بعد از برگزاری بازی دوستانه برابر سپاهان اصفهان به مازندران بازگشتند. ...