محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: : خیلی از رشته‌های المپیکی ما بدون حضور حامیان مالی نمی‌توانند به اهداف خود برسند. ...