ارتش رژیم صهیونیستی برخی تمرین‌های نظامی خود را لغو کرد ...