کرج شهرک بنفشه - عالی✔️ مشاعات تمیز✔️ بهترین فرعی شهرک✔️ ارغوان 3✔️ فروشنده واقعی به علت جابجایی 6/5 تخلیه✅ سند ازاد جهت وام 120میلیونی با اوراق✔️ فور ...