دیپلمات بلندپایه آمریکا در روسیه انتشار برخی اخبار پیرامون استقرار موشک‌های آمریکایی در کشورهای اروپایی را به شدت تکذیب کرد. ...