کرج شهر جدید اندیشه - دارای پارکینگ اختصاصی آسانسور بالکن کاغذ دیواری دو طرف نورگیر انباری طبقه سوم دسترسی عالی خوش نقشه قیمت: ...