واکنش مهران مدیری را به کودکی که در کنسرت فریاد می‌زند و می‌گوید مهران مهران، را ببینید. ...