کرج شهر جدید اندیشه - بازسازی شده ،کف لمینت،رنگ و نقاشی تازه،کل لوله کشی ها تعویض،کابینت نو ،گاز رو میزی،کاشی سرامیک سروسیها نو،سه بر نورگیر، بدون مشر ...