کرج مشکین دشت - دوطبقه اپارتمان مستقل پارکینگ با ظرفیت3 ماشین درب ریمت دار طبقه اول دو خواب کف سرامیک کمد دیواری انباری طبقه دوم تک خواب هر دو طبقه ک ...