کرج شاهین ویلا - 95متر بحر 10. بدون مشرف. شدیدا خوش نقشه. پذیرایی 5.5متر پرده خور. افتابگیر. پارکینگ به تعداد واحدها. اسانسور . کر کره ی برقی. انباری. ...