کرج شاهین ویلا - قولنامه واقع در 16 غربی قلم نما سنگ مشاعات تمیز کم واحد طبقه چهارم موقعیت جنوبی جنوبی نور گیر عالی انباری آسانسور پارکینگ هود لمسی ...