کارائوکه و قرار دادن آهنگ بر روی آن در اندروید توسط Karaoke Sing Record  نسخه فول و VIP همانطور که از نام Karaoke Sing Record پیداست برای آوزا خواندن ...