غیر فعال کردن برنامه های گوشی اندروید در زمان های خاص نسخه فول آنلاک شاید بارها و بارها برای شما نیز پیش آمده باشد که در هنگام کار کردن، دریافت پیامک، ...