کرمانشاه- ایرنا- امام جمعه اهل سنت کرمانشاه جنایت اخیر تروریست ها در به خاک و خون کشیدن مرزبانان و امنیت آفرینان در سیستان و بلوچستان را به شدت محکوم ...