کرج گوهردشت - لطفا با شماره09123139003 تماس گرفته شود قیمت: ...