یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با بیان اینکه برخی خودروسازان با وجود تولید قطعات پیشرفته از سوی قطعه سازان بزرگ، اما همچنان واردات می‌کنند، گفت: اگر قطعه سازی قطعات مورد نیاز را تامین اما، خودرو ...