نوسان قیمت خودرو در بازار راکد و بی مشتری این کالای سرمایه‌ای همچنان ادامه دارد. ...