یارانه نقدی مردادماه شنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. ...