شهردار تهران در حکمی مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران را منصوب کرد. ...