وزیر امور خارجه موقت اسپانیا و نامزد جایگزینی موگرینی برای ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه پرتیراژ ال پائیس اسپانیا به بررسی ابعاد مختلف برجام و مواضع طرفین در این خصوص پرداخت. ...