رئیس پلیس مترو پایتخت از خودکشی جوان 37 ساله در ایستگاه ابن سینا خبر داد. ...