قیمت دلار با ماندن در کانال 11هزار تومانی، به کمترین سطح در 7ماه اخیر رسید. ...