تهران میدان حر - دنا پلاس اتوماتیک، سفید واریزی 80 میلیون تومان در تاریخ 18 خرداد98 تیرماه 99 سود 16.5 درصد _ تا حالا حدود 2.5 میلیون تومان سود تعلق گ ...