تهران افسریه - تحویل برج 197/12 کارکرد 6000 در حد صفر بدون تصادف روی درب صندوق وگوشه کاپوت وگلگیر مواد ریخته در عکس مشخص است سند دست اول قیمت: 62٫000٫ ...