کرج شاهین ویلا - شاهین ویلا ،میدان امام حسین بنبست گل ها ٦٠رهن ١٢٠وام قیمت کل ٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠ قیمت: ...