کرج باغستان - __________ تماس 09221470439 __________ ** 85 متر / 2 خواب / ** طبقه سوم / ** 11 واحدی / ** 15 سال ساخت / ** جنوبی سمت خیابان / ** پارکین ...