کرج شهرک وحدت - آپارتمان در شهرک نگارستان خوش نقشه طبقه اول سرامیک و دارای درب ضدسرقت 112 متری بازدید با هماهنگی قبل زمان تماس ساعت 11 تا 9 شب قولنامه ...