پیشکسوت استقلال در خصوص شرایط این تیم صحبت کرد. ...