مدافع باتجربه فوتبال در مورد شرایط خودش و استقلال صحبت کرد. ...