دروازه بان سابق استقلال خوزستان با عقد قراردادی به جمع آبی پوشان تهرانی ملحق شد. ...