در حکمی از سوی معاون توسعه‌مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی، مسعود اسکندری به‌عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها در این سازمان منصوب شد. ...