اجرای طرح زیارت نیابتی حرم امام علی (ع) در ویژه برنامه غدیری «شمیم ولایت» ...