یزد ـ مسعود نجابتی، گرافیست برجسته معاصر گفت: استعدادهای بسیار خوبی در میان گرافیست های یزدی وجود دارد اما حضور این گرافیست ها به‌رغم استعداد و توانمندی بالا در جشنواره ها گمرنگ است. ...