کاشان - عکاس 18 دوره جشنواره نمایش های آیینی و سنتی از نمایش هویت نمایش های آیینی و سنتی با 35 تصویر خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره در کاشان را باید به فال نیک گرفت. ...