کرج گوهردشت - 60 متر واحد بسیار تمیز دارای بالکن انباری سالن پرده خور زیر قیمت پارکینگ و آسانسور ندارد اما چاله آسانسور دارد بازسازی میشود واحد قیمت: ...