کرج ماهدشت - پروژه تکسام طبقه چهارم نور گیر بسیار عالی وام چهار درصد کف سرامیک بدون هیچ گونه بدهی آماده محضر پارکینگ مسقف آسانسور با همسایگان بسیار مح ...