کرج گوهردشت - پارس سال داشبورد جدید بوق وسط کلاس 15 مدل97سفید در حد صفر. بدون رنگ و بدون کوچکترین خط و خش به شرط کارشناسی. کارکرد26هزار واقعی. بیمه تا ...